NORSK NOK? - PANELSAMTALE OM VÅR FLERKULTURELLE HVERDAG

LØRENSKOG HUS, VASSHJULET
GRATIS

ONSDAG 28. FEBRUAR KL. 18.00

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Vi inviterer til en panelsamtale om hvordan vi kan leve godt sammen i vår flerkulturelle hverdag.

-Når går man fra å være innvandrer til å være norsk?
-Er det greit å pynte seg med andres kultur?
-Hva gjør det med deg å bli sett på som annerledes?

Ordstyrer Neha Naveen tar sammen med Camille Oneida Charles, Ellen Reiss og Assad Nasir opp tema som skam, sosial kontroll, krenking og hverdagsrasisme.

Et samarbeid mellom Lørenskog hus og Lørenskog bibliotek