THIS IS ME!

LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Kr. 200/150 (barn)

Kjøp billett ONSDAG 12. FEBRUAR KL. 19.00

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

THIS IS ME - Du er deg sjøl, og det er godt nok!

Forstilling med sang, dans, skyggeteater, film, samspill og teater med ungdom og profesjonelle utøvere fra Lørenskog. Tema i produksjonen er utenforskap og hvordan sosiale medier og press skaper en vanskelig hverdag for mange.

Forestillingen har blitt til i et samarbeid mellom Lørenskog kulturskole, alle ungdomsskolene gjennom valgfaget sal og scene, produksjonsenheten i Lørenskog hus og Den kulturelle skolesekken.

Elevene skriver selv tekster til flere av innslagene, og hver skole har ansvar for ett av numrene. Den røde tråden gjennom forestillingen er hvordan vi alle opplever press fra verden utenfor, hvordan vi takler dette på forskjellige måter, og at det er et mål at hver og en må våge å vise seg som den man er!

Vi lover fart, spenning og strålende prestasjoner innen sang, dans og samspill fra Lørenskogs egne ungdommer!