UKM LØRENSKOG

LØRENSKOG HUS, STORSTUA
Kr. 100 for voksne. Gratis for ungdom under 20 år

LØRDAG 1. FEBRUAR

Kjøpte billetter refunderes ikke.

 

Har du et talent du gjerne vil dele med andre? UKM (Ung Kultur Møtes) er ikke bare for de som synger eller spiller et instrument - uansett hvilken form for kunst du driver med kan du bli med! 

UKM er et landsomfattende arrangement åpent for all ungdom. UKM har vært en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur siden 1985, og er et nettverk av små lokale festivaler der unge kan delta med alle slags mulige kulturuttrykk. Du kan delta med ALT! Har du en hobby? Da kan du delta! For å delta på UKM Lørenskog må du være mellom 10-20 år og ha en hobby som kan vises frem på en scene, på film, eller på en kunstutstilling. Hos oss får alle påmeldte barn og unge tilbakemelding fra mentor, delta på gratis workshops og treffe andre ungdommer.

Påmelding på UKM.no. UKM Lørenskog arrangeres 1. februar i Storstua.